Updates
Bosrevue

Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers in het natuurgebied Heidebos

Binnen het beheersplan van het Heidebos neemt de bestrijding van Amerikaanse vogelkers een prominente rol in. In sommige delen van het reservaat bevonden zich percelen met uitsluitend Amerikaanse vogelkers, van waaruit de soort zich over een zeer groot gedeelte van het bos had verspreid. Na een achttal jaren van bestrijding is dit artikel bedoeld als een overzicht van de ervaringen bij de diverse methoden die werden gebruikt om deze exoot onder controle te krijgen.

Gelieve als volgt te citeren:

Gert Du Cheyne (2005). Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers in het natuurgebied Heidebos. Bosrevue 12a,  p5-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 12a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels