Updates
Bosrevue

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn een hot topic. Omdat ze een verminderde
uitstoot aan broeikasgassen en de onafhankelijkheid van
fossiele brandstoffen beloven, worden ze gepromoot als
alternatief om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
De Europese Commissie wil dat elke EU-lidstaat tegen 2020
minstens 10 procent van het brandstofverbruik voor transport
invult met biobrandstoffen, en ook in de rest van de wereld
winnen deze brandstoffen snel aan populariteit. De westerse
landen kunnen echter niet volledig aan de vooropgestelde quota
voldoen met teelt uit eigen land. Ze zullen dus biobrandstof
moeten importeren. En dat hebben ze in Latijns-Amerika en
Zuidoost Azië begrepen. Daar worden miljoenen hectaren
tropisch regenwoud en andere ecosystemen omgeploegd tot
energieplantages…
Zijn biobrandstoffen wel zo onschuldig als ze lijken?

Gelieve als volgt te citeren:

Valerie Blomme (2008). Biobrandstoffen. Bosrevue 24c,  p6-9.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 24c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels