Updates
Bosrevue

Bos in de vallei van de Gondebeek: 1775 – 2013

De voorgeschiedenis van een bos heeft een grote invloed op de huidige soortensamenstelling en het functioneren van het bos (zie bv. Bosrevue 37 en 44). Oude kaarten en luchtfoto’s (zie kadertekst) geven inzicht in het voormalig landgebruik. Voor meer gedetailleerde informatie over bv. de soortensamenstelling of het beheer in het verleden moet je het geluk hebben om oude inventarissen of beschrijvingen te vinden in archieven. Zo botsten wij toevallig op een thesis uit 1983 waarin voor vier Oost-Vlaamse gemeenten de ‘groenvoorziening’ wordt beschreven. We bekeken de geschiedenis van het bos in dit gebied sinds 1775 én gebruikten de unieke gegevens uit de thesis om de veranderingen in het bos in kaart te brengen voor de afgelopen 30 jaar.

Gelieve als volgt te citeren:

 Vanhellemont, M., Schelfout, S., Mertens, J., Verheyen, K. (2014). Bos in de vallei van de Gondebeek: 1775 – 2013. Bosrevue 50c, p1-4

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 50c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels