Updates
Bosrevue

BOSACTUA | Oprichting forensisch expertisecentrum ENFORCE

© Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

België is een draaischijf voor internationale houthandel. Maar liefst 27.5% van het tropisch hout geïmporteerd in de Europese Unie komt binnen via België, voornamelijk via de Antwerpse haven.

Een groot deel (15-30%) van de wereldwijde houthandel verloopt illegaal, en in tropische gebieden kan dit oplopen tot zelfs 90%. Zo vormt illegale houthandel een van de grootste internationale misdrijven. Verschillende instrumenten zijn van kracht met het oog op duurzame en legale productie van hout, zoals de European Union Timber Regulation (EUTR), Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) en Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Tekort aan controle

Deze reguleringen beperken of verbieden de handel op bedreigde houtsoorten. Handhaven van die instrumenten komt neer op het uitvoeren van controles met inbegrip van identificatie van de houtsoort. België heeft hierin ook een verantwoordelijkheid, gezien de belangrijke positie in de internationale houthandel. Er is echter een wereldwijd tekort aan controlefaciliteiten om illegale houthandel tegen te gaan.

Daarnaast is er ook nood aan referentiecollecties voor de relevante houtidentificatietechnieken. De enorme schaal van deze problematiek vormt de reden voor de opstart van een nieuw forensisch expertisecentrum voor houtidentificatie in België. Dit centrum, genaamd ENFORCE, wordt gelanceerd binnen de dienst Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

Wereldspeler

Het KMMA bevat een van de grootste houtcollecties ter wereld met meer dan 80 000 houtstalen van 13 000 soorten (Fig. 1 en Fig. 2). ENFORCE maakt hiervan gebruik voor de ambitie om zo het Belgische referentiecentrum voor houtidentificatie te vormen. Er zijn twee hoofddoelstellingen voor dit project. Enerzijds wordt een wetenschappelijke dienstverlening georganiseerd voor houtidentificatie, waar bijvoorbeeld de douane gebruik van kan maken. Anderzijds wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om nieuwe identificatietechnieken zoals Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry (DART) routinematig te kunnen toepassen voor houtidentificatie.

Hierbij wordt ook gekeken naar de identificatie van afgeleide houtproducten, zoals multiplex, vezelplaat en houtskool, waar de huidige identificatietechnieken tekort schieten. Deze houtproducten vormen namelijk een grote bron van illegale houthandel en verkeerde identificaties. Op deze manier wil België zijn verantwoordelijkheid opnemen in het tegengaan van de wereldwijde illegale houthandel.

Figuur 1: referentiecollectie


© Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Figuur 2: referentiecollectie stamschijven


© Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Figuur 3: Voorbeeld legale houtoogst in Congo, Centraal-Afrika


© Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

 

Gelieve als volgt te citeren: 

Michael Monnoye (2022) Bosactua | Oprichting forensisch expertisecentrum ENFORCE. Bosrevue 103b. 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 103b 

Coverfoto: voorbeeld van legale houtkap in Kameroen, Centraal-Afrika (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

 

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels