Updates
Bosrevue

Bosgroepen 25 jaar jong!

© De Bosgroepen

Mocht er een Europese competitie bestaan voor natuur, dan flirtte Vlaanderen met de degradatie. Om de uitdagingen op vlak van natuur en biodiversiteit het hoofd te bieden, vraagt de Europese Commissie om te kijken naar privé-eigendommen. Op Vlaams niveau worden maatregelen genomen om de initiatieven van particulieren te valoriseren zodat privébossen beter beheerd worden. Daarbij spelen De Bosgroepen een belangrijke rol, want zij bouwen de laatste 25 jaar een netwerk van 15 000 boseigenaars uit. Samen beheren ze bijna 60 000 hectare bos, oftewel maar liefst 40 % van het Vlaamse bosareaal.

Om een kwarteeuw bestaan van De Bosgroepen te vieren, kwamen op maandag 22 mei partners uit de natuur- en houtsector, bestuurders en beleidsmakers samen in Brussel om mee na te denken hoe we in de toekomst kunnen blijven zorgen voor duurzaam beheerde en klimaatrobuuste bossen. Op het programma stonden drie keynote lezingen en een panelgesprek.

Voor de eerste keynote “Uitdagingen voor toekomstig bosbeheer in Vlaanderen” wees professor Bart Muys (KU Leuven) op de veranderende context van het bosbeheerbeleid, waarbij de nadruk op instandhoudingsdoelstellingen zorgt dat andere ecosysteemdiensten van bossen naar de achtergrond verdwijnen. Hij pleitte daarom voor een natuurgericht en klimaatslim bosbeheer, dat zich richt op biodiversiteit, klimaatadaptatie, -mitigatie en op circulaire bio-economie.

Bosgroepcoördinatoren An Pierson en Jan Goris toonden hoe De Bosgroepen zich hebben ontwikkeld tot een onmisbare schakel in het Vlaamse bos- en natuurbeleid. Ze benadrukten de (onafhankelijk bewezen) efficiëntie en successen van De Bosgroepen, maar wezen ook op de uitdagingen en de noodzaak van meer middelen om hun werk voort te zetten en verder uit te breiden. Ze sloten af door de ambities van Bosgroepen uit te spreken. De Bosgroepen gaan voor 100 ha nieuw bos per jaar én willen werken aan klimaatrobuuste bossen bij zo veel mogelijke privé eigenaars.

Het panelgesprek met Kris Verheyen (UGent), Wim Smits (Natuur en Bos), Marie-Dominique Vande Plassche (boseigenaar), Andries Saerens (Belgische Houtconfederatie), Jan De Haes (Provincie Antwerpen) en Sylvie Mussche (Bosgroepcoördinator) behandelde verschillende onderwerpen, waaronder houtproductie, klimaatslim bosbeheer, bosuitbreiding, recreatie en de rol van private boseigenaars. De discussie richtte zich op het vinden van een evenwicht tussen economische belangen en ecologische duurzaamheid. Het belang van een goede communicatie naar het grote publiek en samenwerking tussen alle betrokken partijen werd benadrukt.

Wist je trouwens dat 66% van de privéboseigenaars een bos heeft dat kleiner is dan 1 ha? De Bosgroepen spelen dus een grote rol om tot duurzaam beheerde én future-proof bossen te komen.  

De Bosgroepen zetten zich daarom ook de komende 25 jaar in om deze privébossen veerkrachtig te maken tegen klimaatverandering. Dit doen ze door de eigenaars van ‘postzegelbosjes’ advies en een gezamenlijke aanpak aan te bieden, maar ook door hun terreinexpertise mee te nemen in gesprek met onderzoeksinstellingen, de overheid en de brede bevolking.

 

Gelieve als volgt te citeren:

Pascal Vanhees (2023) Bosgroepen 25 jaar jong. Bosrevue 108b. 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 108b

 

 

 

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels