Updates
Bosrevue

De ecologie van Esdoorn: van onstuimige schaduwpionier tot zorgzame veteraan

Wat weten we over de biologie en de standplaatseisen van Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)? Welke rol vervult deze boom in het bos? Een bevraging van wetenschappelijke internetbakens als Web of Knowledge of Scholar Google leverde minder antwoorden op dan verwacht. Over de ecologisch verwante Suikeresdoorn (Acer saccharum) werd in de vakbladen blijkbaar heel wat meer gepubliceerd. Deze laatste treedt van nature op in oude Beuken-Esdoornbossen van oostelijk Noord-Amerika. Toetsing van internationale publicaties over Suikeresdoorn aan ‘grijze kennis’ omtrent de Europese tegenhanger, resulteerde in bruikbare bijkomende informatie. Amerikaanse bronnen verhelderen bijvoorbeeld de relatie tussen Esdoorn en Beuk, boomsoorten die in een belangrijk deel van onze bossen op (gezamenlijke) dominantie lijken af te stevenen. Voor specifieke auto-ecologische informatie over Gewone esdoorn dienden enkele stokoude publicaties te worden afgestoft.

Gelieve als volgt te citeren:

Hans Baeté (2005). De ecologie van Esdoorn: van onstuimige schaduwpionier tot zorgzame veteraan. Bosrevue 11e,  p2-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 11e

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels