Updates
Bosrevue

De Essenziekte (Chalara fraxinea) : een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte…

Sinds een tiental jaren wordt in een groot deel van Europa ernstige ziektesymptomen en sterfte bij gewone es (Fraxinus excelsior L.) vastgesteld. De eerste meldingen dateren van de jaren ’90 uit Litouwen en Polen.
De eerste officiële vaststelling van Chalara fraxinea in het Vlaamse Gewest dateert uit het najaar van 2010, toen de ziekte werd aangetoond in een jonge aanplanting in Schorisse (Oost-Vlaanderen). Korte tijd later konden eerder vastgestelde symptomen in een essenbestand in Liedekerke (Vlaams-Brabant) ook aan deze infectie toegeschreven worden. Uit nader onderzoek van de aangetaste bomen op deze locatie bleek dat de ziekte hier al in 2007 aanwezig was. Uit een door het INBO in 2011 uitgevoerde bevraging en op basis van eigen terreinobservaties blijkt dat de ziektesymptomen in alle Vlaamse provincies vrij algemeen voorkomen. Vermoedelijk heeft de ziekte zich reeds sinds enkele jaren vrijwel onopgemerkt gevestigd om zich dan duidelijk te manifesteren.

Gelieve als volgt te citeren:

Roskams, P. & De Haeck, A. (2012). De Essenziekte (Chalara fraxinea) : een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte…. Bosrevue 39c, p8-12.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 39c

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels