Updates
Bosrevue

Een steekproef uit het Vlaamse bos…

Bosbeheerders hebben graag een goed zicht op de samenstelling
en structuur van hun bos. Daarom voert het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) twee types inventarisaties
uit in de Vlaamse openbare en privé-bossen.
Enerzijds zijn er inventarisaties voor de opmaak van uitgebreide
bosbeheerplannen. Dergelijke beheerplannen worden
opgesteld voor een termijn van 20 jaar en het is dan ook
de bedoeling de inventarisaties iedere 20 jaar te herhalen.
De resultaten van de inventarisaties vertellen ons of de
evoluties van het bos overeenkomen met de doelstellingen
die in het beheerplan staan beschreven.
Anderzijds is er de Vlaamse Bosinventarisatie (VBI) die
systematisch gespreid over Vlaanderen relevante gegevens
inzamelt. Binnen alle Europese regio’s vinden dergelijke
zogenaamde ‘national forest inventories’ (NFI) plaats.

Gelieve als volgt te citeren:

Wouters, J., Quataert, P., Waterinckx, M. (2007). Een steekproef uit het Vlaamse bos…. Bosrevue 21c,  p1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 21c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels