Updates
Bosrevue

Ervaringen met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Poperinge)

Het bos in Vlaanderen vervult vele functies. In het kader van de houtexploitatie zal een goed beheerplan dan ook rekening houden met recreatieve, ecologische en andere aspecten. De bosbeheerder zal dan zoeken naar manieren opdat enerzijds het bosecosysteem zo weinig mogelijk schade oploopt door de exploitatie en anderzijds de recreant zo weinig mogelijk hinder ondervindt.
Het gebruik van vaste uitsleeppistes is opgenomen in de beheervisie van de afdeling Bos & Groen. In voorliggend artikel worden de ervaringen met deze techniek in het Helleketelbos toegelicht.

Gelieve als volgt te citeren:

Hubau, P. & Maddelein, G. (2003). Ervaringen met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Poperinge). Bosrevue 3b,  p1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 3b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels