Updates
Bosrevue

Ervaringen met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Poperinge)

Het bos in Vlaanderen vervult vele functies. In het kader van de houtexploitatie zal een goed beheerplan dan ook rekening houden met recreatieve, ecologische en andere aspecten. De bosbeheerder zal dan zoeken naar manieren opdat enerzijds het bosecosysteem zo weinig mogelijk schade oploopt door de exploitatie en anderzijds de recreant zo weinig mogelijk hinder ondervindt.
Het gebruik van vaste uitsleeppistes is opgenomen in de beheervisie van de afdeling Bos & Groen. In voorliggend artikel worden de ervaringen met deze techniek in het Helleketelbos toegelicht.

Gelieve als volgt te citeren:

Hubau, P. & Maddelein, G. (2003). Ervaringen met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Poperinge). Bosrevue 3b,  p1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 3b

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels