Updates
Bosrevue

Houtkwaliteit en technologische toepassingen van inlandse Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

Het belang van de gebruiksmogelijkheden van ‘secundaire boomsoorten’ als Esdoorn – die mee bijdragen tot de diversiteit en structuur van gemengde loofhoutbestanden – zal toenemen in een kader van multifunctioneel en duurzaam bosbeheer. Een betere vermarkting – en dus het realiseren van een hogere toegevoegde waarde – vereist de nodige aandacht voor mogelijke eindproducten, houtkwaliteit en technologische vereisten. Dit artikel bespreekt een vergelijking tussen het hout van Gewone esdoorn en dat van Amerikaanse esdoornsoorten, die nu reeds in hoogkwalitatieve toepassingen worden gebruikt.

Gelieve als volgt te citeren:

De Boever, L., De Smedt, J., Van Acker, J., Stevens, M. (2005). Houtkwaliteit en technologische toepassingen van inlandse Esdoorn (Acer pseudoplatanus). Bosrevue 11c,  p15-17.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 11c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels