Updates
Bosrevue

Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen: een overzicht

Wanneer in Vlaanderen wordt gesproken over snelgroeiende boomsoorten, dan is dat hoofdzakelijk over populier. Deze boomsoort kan een antwoord geven op de groeiende vraag naar hout en zo de zelfvoorzieningsgraad verhogen. Op dit ogenblik telt België ongeveer 35000 hectaren populierenaanplantingen. Volgens Van De Velde (2001) is dit jaarlijks goed voor een productie van 537000 m³ hout (370000 m³ stamhout en 167000 m³ takhout). Dit artikel behandelt de intrinsieke houtkwaliteit en de zeer diverse toepassingsmogelijkheden en vermarkting van populier. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen beheervormen en houtkwaliteit en ook alternatieve snelgroeiende lichte loofhoutsoorten zoals wilg of els worden kort toegelicht.

Gelieve als volgt te citeren:

Lieven De Boever (2003). Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen: een overzicht. Bosrevue 5b,  p11-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 5b

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels