Updates
Bosrevue

Kloempen in de Kempen

De Kempense bossen zitten in volle omvorming. Vele dennenbossen hebben de leeftijd van 60 à 80 jaar. Ze zijn vaak soortenarm met weinig structuur- en leeftijdsvariatie.

Dankzij de dunningskappen komt er geleidelijk loofhout in de onderetage. Veelal is dit beperkt tot soorten als Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, sporkehout, zomereik of berk. De dichtheid en de beheeropvolging van deze natuurlijke verjonging zijn meestal onvoldoende om te komen tot goede houtkwaliteit.

Gelieve als volgt te citeren:

Van Lommel, H. & Seynaeve, J.  (2014). Kloempen in de Kempen. Bosrevue 47a, p1-5

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 47a

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels