Updates
Bosrevue

Kloempen in de Kempen

De Kempense bossen zitten in volle omvorming. Vele dennenbossen hebben de leeftijd van 60 à 80 jaar. Ze zijn vaak soortenarm met weinig structuur- en leeftijdsvariatie.

Dankzij de dunningskappen komt er geleidelijk loofhout in de onderetage. Veelal is dit beperkt tot soorten als Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, sporkehout, zomereik of berk. De dichtheid en de beheeropvolging van deze natuurlijke verjonging zijn meestal onvoldoende om te komen tot goede houtkwaliteit.

Gelieve als volgt te citeren:

Van Lommel, H. & Seynaeve, J.  (2014). Kloempen in de Kempen. Bosrevue 47a, p1-5

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 47a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels