Updates
Bosrevue

De EU Houtverordening: legaliteit als basisvereiste

Sinds maart 2013 is er nieuwe Europese wetgeving – de zogenaamde EU Houtverordening (EU Timber Regulation) – van kracht geworden. Deze wetgeving heeft als doel een antwoord te bieden op de problematiek van illegaliteit in de bosbouw- en houtsector, en wil ervoor zorgen dat hout en houtproducten van illegale herkomst van de Europese markt geweerd worden. Dit artikel wil een overzicht bieden van de achterliggende problematiek, en deze nieuwe Europese wetgeving uitleggen en kaderen. Hoewel het vroeg is om na een goed half jaar al een evaluatie van deze wetgeving te maken, zoomt het artikel in op de eerste vaststellingen en de uitdagingen voor de nabije toekomst.

Gelieve als volgt te citeren:

Bart Holvoet (2013). De EU Houtverordening: legaliteit als basisvereiste. Bosrevue 46c, p8-11

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 46c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels