Updates
Bosrevue

Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden

Tussen 1990 en 2008 is het gebruik van houtige biomassa voor bio-energie binnen de landen van de huidige Europese Unie gestegen met 80% (Eurostat, 2011). Deze biomassa is voornamelijk (69%) afkomstig uit de bosbouw. Ook voor Vlaanderen is houtige biomassa de belangrijkste hernieuwbare energiebron: meer dan 35% van de totale groene stroom en meer dan 55% van de groene warmte wordt opgewekt met houtige biomassa (Jespers et al., 2012). Er wordt algemeen aangenomen dat de vraag naar houtige biomassa als hernieuwbare energiebron zal blijven stijgen en in de komende 20 jaar nog zal verdubbelen, onder invloed van de doelstellingen van de Europese Unie (Mantau et al., 2010). Bovendien zal het gebruik van hout als materiaal en van houtige biomassa als bouwsteen in de toekomstige groene chemie en de zogenaamde bio-economie naar verwachting ook nog sterk toenemen (Mantau et al., 2010; Verachtert, 2012).

Deze grote vraag resulteert enerzijds in meer overzeese import van houtige biomassa onder de vorm van houtpellets (zie Box 1) en anderzijds in een stijgende interesse in houtsnippers uit onze bossen. Deze houtsnippers worden zelden geproduceerd uit rondhout, omdat de Vlaamse regelgeving geen groene stroomcertificaten toekent aan energietoepassing van rondhout dat als materiaal kan gebruikt worden (Gybels et al., 2012). Houtsnippers worden dus voornamelijk geproduceerd uit bijkomende biomassaoogst, bovenop de traditionele oogst van rondhout: hout uit vroege dunningen en tak- en kroonhout. Deze bijkomende biomassaoogst van restproducten voor productie van houtsnippers, kan in de toekomst mogelijk een belangrijkere rol gaan spelen, al moet er voldaan worden aan talrijke duurzaamheidsvoorwaarden. Tot nu toe zijn de specifieke exploitatietechnieken voor deze restproducten in Vlaanderen weinig bestudeerd.

In dit onderzoek vergeleken we, met de medewerking van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Inverde, acht oogstketens waarbij rondhout en biomassa geïntegreerd geoogst werd uit bestanden van Corsicaanse den in Bosland (www.bosland.be).

Gelieve als volgt te citeren:

Vangansbeke, P., Osselaere J., Gorissen, L., Verheyen, K.  (2014). Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden. Bosrevue 47b, p9-16

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 47b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels