Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems

30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

Boomsoorten, bodemvruchtbaarheid en regenwormen: een intrigerend netwerk van interacties

Kloempen in de Kempen

Bosgeschiedenis van het Congobekken: natuurlijk erfgoed naar waarde schatten

Bosplanten in de tang genomen: landschap en bodem als knelpunten voor de ontwikkeling van soortenrijke jonge bossen

Bodemverdichting door gemechaniseerde houtoogst: gevolgen voor het bosecosysteem

Effecten van boomsoortenmenging op de strooiselafbraak en de nutriëntencyclus

Wat met ondergronds erfgoed in het bos? – Een inleiding