Updates
Bosrevue

Boomsoorten, bodemvruchtbaarheid en regenwormen: een intrigerend netwerk van interacties

Regenwormen spelen een grote rol in de strooiselafbraak en werden al door Aristoteles de ‘ingewanden van de aarde’ genoemd. Charles Darwin schreef er in 1881 een boek over en wist ze te waarderen als ‘the most important animal species on earth’. Afhankelijk van de bodem en boomsoort kunnen regenwormen zeer talrijk zijn of juist ontbreken. De bosbeheerder kan regenwormpopulaties sturen via de keuze van boom- en struiksoorten en daarmee ook de bodemvruchtbaarheid en de nutriëntenkringlopen beïnvloeden.

Gelieve als volgt te citeren:

Schelfout, S., De Schrijver, A., Van Nevel, L., Vesterdal, L., Mertens, J., Verheyen, K.  (2014). Boomsoorten, bodemvruchtbaarheid en regenwormen: een intrigerend netwerk van interacties . Bosrevue 48c, p11-15

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 48c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels