Updates
Bosrevue

30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

In 1979 brachten de Verenigde Naties de Resolutie over
de grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot stand.
De meetnetten en proefvlakken voor het opvolgen van de
bosvitaliteit kwamen er in de jaren 1980, als gevolg van
verschillende verordeningen van de Europese Unie en
het ICP-Forests-programma (www.icp-forests.net).
Sindsdien worden jaarlijks meetresultaten aan het ICP-Forests
gerapporteerd. Wat oorspronkelijk ontstond als een project
voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging,
groeide uit tot een meetnet waarin niet alleen de
gezondheidstoestand van bomen wordt beoordeeld, maar
ook de bodem- en bladtoestand, vegetatie, dood hout… Het
bosvitaliteitsmeetnet, ook wel Level 1-meetnet genoemd,
telt proefvlakken in openbaar en privé-bos. In Vlaanderen
bestaat het meetnet uit 72 proefvlakken (Fig. 1). Internationaal
telt het bosvitaliteitsmeetnet duizenden proefvlakken.
Per 256 km2 moet er 1 proefvlak ingericht worden
maar de landen of regio’s mogen ook een dichter meetnet
kiezen. In Vlaanderen werd dat gedaan om meer bomen
in de steekproef te hebben. In 2014 werden internationale
gegevens van 104.994 bomen uit een totaal van
5.611 proefvlakken verwerkt (Michel et al., 2015).

Gelieve als volgt te citeren:

Sioen, G., Roskams, P., Verschelde P. (2016). 30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering. Bosrevue 56c, p1-5

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 56c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels