Updates
Bosrevue

Bodemverdichting door gemechaniseerde houtoogst: gevolgen voor het bosecosysteem

Tijdens de laatste decennia zijn manuele vellingen en uitsleepmethoden met dieren of kleine tractoren op de achtergrond geraakt. Ze maken steeds vaker plaats voor gemechaniseerde houtoogsten, gekenmerkt door het gebruik van zware tractoren of gespecialiseerde bosbouwmachines (skidder, harvester, forwarder). Behalve de hogere productiviteit en veiligheid en een afname van de fysieke arbeid voor de bosarbeider, brengen de toenemende gewichten van deze machines ook negatieve gevolgen met zich mee. De hoge druk op de bodem resulteert vaak in bodemverdichting, in meer of mindere mate gepaard gaand met spoorvorming (Figuur 1). Bodemverdichting is het proces waarbij de poriën in de bodem worden samengedrukt of vernield en de continuïteit van deze poriën wordt aangetast. Deze wijzigingen van de bodemstructuur hebben gevolgen voor belangrijke bodemkarakteristieken en -processen, zoals de ruimte voor en de weerstand tegen wortelgroei, de geleidbaarheid van water en lucht en dus ook de bodemgassamenstelling, en verschillende chemische reacties. Ongunstige bodemcondities kunnen op lange termijn leiden tot een verlies van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en productiviteit van de standplaats.

Gelieve als volgt te citeren:

Evy Ampoorter (2011). Bodemverdichting door gemechaniseerde houtoogst: gevolgen voor het bosecosysteem. Bosrevue 36c, p1-4.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 36c

 

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels