Updates
Bosrevue

Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems

Atmosferische deposities van zwavel en stikstof droegen bij
aan een versnelde verzuring van bosbodems in Vlaanderen
tijdens de 2e helft van de 20e eeuw. Vanaf de jaren 1980
werden stapsgewijs maatregelen getroffen om de emissies
van verzurende stoffen te verminderen. Wij analyseerden
langetermijndata (1994–2014) verzameld in de proefvlakken
van het meetnet intensieve monitoring bosecosystemen en
vonden daarbij voor het eerst aanwijzingen dat recent de
intensiteit van verzuring verminderd is in Vlaamse bossen.

Gelieve als volgt te citeren:

Verstraete, A., Roskams, P., Neirynck, J. (2016). Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems. Bosrevue 57c, p1-4

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 57c

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels