Updates
Bosrevue

Najaarsexcursie PRO SILVA Vlaanderen – “Beheer van bossen op rijkere bodems”

Op 29 & 30 oktober 2004 organiseerde de werkgroep Pro Silva Vlaanderen van de VBV haar najaarsexcursie rond het thema “Beheer van bossen op rijkere bodems”. Het beproefde recept – het komen tot dis¬cussie en uitwisselen van ervaringen tussen bosbeheerders – werd ook hier met succes boven¬ge¬haald. Plaats van het gebeuren was deze keer het Bois de Lauzelle te Ottignies, zeg maar het bos van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Centrale thema’s in de terreindiscussies waren de gebruiksmogelijkheden van zogenaamde secundaire boomsoorten en de onmiskenbare voordelen die het gebruik van natuurlijke verjonging kan bieden op eerder rijke bodems.

Gelieve als volgt te citeren:

Goris, R. & Van der Aa, B. (2004). Najaarsexcursie PRO SILVA Vlaanderen – “Beheer van bossen op rijkere bodems”. Bosrevue 10c,  p8-9.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 10c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels