Updates
Bosrevue

Natuurrapport 2007: uitkijken voor klimaatverandering en uitheemse soorten

Bossen vervullen een belangrijke rol voor de instandhouding van biodiversiteit. Zo gaat het goed met de bosvogels dankzij de inspanningen van het bosbeheer. Toch laat de evaluatie in het kader van de Habitatrichtlijn zien dat nog veel verbetering mogelijk is. Het huidige verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen is vooral een gevolg van versnippering van leefgebieden en van vermesting. In de nabije toekomst dreigen klimaatverandering en invasies van uitheemse soorten de toestand nog te verergeren. De Europese Commissie wil tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit stoppen. Om dat te realiseren moeten we de oorzaken van de verschillende verstoringen nog grondiger aanpakken (ruimtegebruik, emissie van stikstof, fosfor en broeikasgassen, in- en uitvoer van soorten) en via gerichte maatregelen de bedreigde soorten en leefgebieden nog beter beschermen. Alleen al omdat er veel meer bos is (150.000 ha) dan natuurgebied (40.000 ha), is de impact van de bosbeheerder niet te onderschatten.

Gelieve als volgt te citeren:

Myriam Dumortier (2007). Natuurrapport 2007: uitkijken voor klimaatverandering en uitheemse soorten. Bosrevue 22b,  p7-8.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 22b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels