Updates
Bosrevue

Populieren en duurzaam bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet?

Het gebruik van populier in bosaanleg en –beheer kent zijn voor- en tegenstanders. Vaak gehoorde kritieken op populier zijn het feit dat populierenbossen een lage biodiversiteit zouden kennen, dat het gebruik van populier een verruiging van de standplaats zou veroorzaken, dat bosbeheer met populier geen toekomst meer heeft omwille van de hoge gevoeligheid voor onder meer roestschimmels en dat de overheid het gebruik van populier in het geheel niet meer zou tolereren.

Gelieve als volgt te citeren:

Bart Van der Aa. (2004). Populieren en duurzaam bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet?. Bosrevue 7b,  p10-13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 7b

Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees alle bosrevue artikels