Updates
Bosrevue

Pro Silva najaarsexcursie ‘Beheer van gemengde bossen op rijke grond’

Veel van de kennis over bosbeheer is gebaseerd op ervaringen en theorieën in homogene bestanden, gedomineerd door één boomsoort en van één leeftijd. De lange geschiedenis van intensief gebruik door de mens van onze bossen is daar niet vreemd aan. Natuurgetrouw bosbeheer gaat uit van gemengde, goed gestructureerde bestanden. Dat is overigens één van de negen principes van Pro Silva.

Gelieve als volgt te citeren:

Jeroen Franssens (2004). Pro Silva najaarsexcursie ‘Beheer van gemengde bossen op rijke grond’. Bosrevue 9c,  p11-13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 9c

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels