Updates
Bosrevue

Pro Silva najaarsexcursie ‘Beheer van gemengde bossen op rijke grond’

Veel van de kennis over bosbeheer is gebaseerd op ervaringen en theorieën in homogene bestanden, gedomineerd door één boomsoort en van één leeftijd. De lange geschiedenis van intensief gebruik door de mens van onze bossen is daar niet vreemd aan. Natuurgetrouw bosbeheer gaat uit van gemengde, goed gestructureerde bestanden. Dat is overigens één van de negen principes van Pro Silva.

Gelieve als volgt te citeren:

Jeroen Franssens (2004). Pro Silva najaarsexcursie ‘Beheer van gemengde bossen op rijke grond’. Bosrevue 9c,  p11-13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 9c

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels