Updates
Bosrevue

Spontane verbossing versus bosaanplanting

De laatste jaren wordt bij de realisatie van ecologisch verantwoorde bosuitbreidingprojecten in toenemende mate gebruik gemaakt van spontane verbossing. De herwaardering van spontane processen in de bosbouw is een gevolg van de toegenomen aandacht voor de natuurwaarde van bossen. Hierbij gaat men van de veronderstelling uit dat de structuurdiversiteit van een spontane verbossing hoger is dan die van een klassieke aanplanting, wat op zijn beurt gepaard zou gaan met een hogere totale soortenrijkdom. Deze hypothese is echter vooral gebaseerd op aannames en indrukken. Er zijn weinig kwantitatieve gegevens die dit ook hard maken.

Gelieve als volgt te citeren:

Verstraeten, A., Vandekerkhove, K., Quataert, P. (2006). Spontane verbossing versus bosaanplanting. Bosrevue 18b,  p1-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 18b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels