Updates
Bosrevue

Stempel uit het verleden: De geschiedenis als input voor het bosbeheer

In onze bossen zijn nog steeds sporen zichtbaar van vroegere beheer- en inrichtingsmaatregelen. Deze cultuurhistorische relicten kunnen restanten zijn van de bosaanleg of het historische bosgebruik, maar ook van het landgebruik voordat er bos was. Aan deze elementen wordt nu vaak enkel een intrinsieke waarde toegekend omdat ze van belang zijn voor onze kennis van het verleden. Maar met de kennis van het verleden kan ook het huidige functioneren van het bos beter begrepen worden. De grootschalige heideontginningen aan het begin van de 20e eeuw zijn daar een voorbeeld van. Aan de hand van een beschikbaar ontginningsplan van de Rovertsche heide bij Hilvarenbeek (Noord-Brabant, Nederland) kan de ontwikkeling van dat gebied gereconstrueerd worden. Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken bij het beheer van het huidige bos en in de toekomst?

Gelieve als volgt te citeren:

Gijs Van de Sande (2013). Stempel uit het verleden: De geschiedenis als input voor het bosbeheer. Bosrevue 44a, p1-5

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 44a

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels