Updates

Vrouweperckbos in Holsbeek

In het Hageland, de streek ten oosten van Leuven, liggen enkele zeer waardevolle oude bossen. Het Vrouweperckbos is daar één van. Dit bos hoorde bij de vlakbij gelegen abdij met dezelfde naam, nu het Montfortcollege in Rotselaar. Verstedelijking en de aanleg van de E314 heeft dit bos de voorbije decennia jammer genoeg sterk versnipperd. Door het herstel van bijna 5 hectare langs de rivier de Winge zal BOS+ in het najaar van 2023 het Vrouwperckbos een pak uitbreiden en versterken en zo de Europees beschermde natuur meer kansen geven. BOS+ kon deze gronden aankopen met steun van de Vlaamse Overheid.

Hageland

Ten oosten van Leuven plant BOS+ binnenkort een nieuw bos van bijna 5 hectare, 50.000 m2 of 6 voetbalvelden groot. 

De bebossing zorgt voor een versterking van het nabijgelegen Natura2000 gebied, dat zich uitstrekt over het Hageland in Vlaams-Brabant, langs de oevers van de Winge en de Motte. 

Het Hageland, de heuvelachtige vierhoek tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen, staat bekend als een ecologische waardevolle regio met diverse landschappen: de valleien van de Motte en de Winge, bossen, heide en graslanden.  

Sporen van Ferrarisbos

In het Hageland ligt de Hagelandse vallei. Een deel van deze vallei werd vroeger gebruikt als houtwingebied en staat op Ferrariskaarten aangeduid als “Vrouweperckbosch”. Het bos behoorde tot de vlakbij gelegen abdij met dezelfde naam, nu het Montfortcollege in Rotselaar.

De aanleg van de E314 en de verstedelijking van het gebied hebben het Ferrarisbos doorsneden en versnipperd. Door een grond in het gebied opnieuw te bebossen, zorgt BOS+ ervoor dat een stukje van dit eeuwenoud bos wordt hersteld. 

Bebossingsplannen

Een bosuitbreiding van bijna 5 hectare is naar Vlaamse normen een grote oppervlakte. Hiervoor gaan we dus niet over één nacht ijs. Onze bebossingsexperten werken aan een aanplantingsplan dat rekening houdt met de bodemtextuur, de vochthuishouding en het omliggende landschap.

Bij bosuitbreiding moet je denken op de lange termijn want bomen groeien traag en kunnen zeer oud worden (eeuwen) dus ook de klimaatverandering nemen we mee in dat plan. We planten niet alles vol maar laten ook ruimte voor spontane ontwikkeling: dit zorgt voor extra diversiteit. Op die manier zorgen we ervoor dat het nieuwe bos ten volle bijdraagt aan de biodiversiteit in de regio. 

Sponsoring gezocht

Wil jij met je bedrijf graag bijdragen aan meer groen in Vlaanderen? Wil je graag een bedrijfsbos in de regio van Vlaams-Brabant? Contacteer ons dan snel en wij maken een voorstel voor je op!

Contacteer ons