Updates
Ik wil bomen planten

Eigen terrein bebossen of vergroenen

Heb jij (of je gemeente) een lapje grond liggen dat je wil bebossen of een terrein dat je wil vergroenen? Ontdek hieronder alle mogelijkheden en hoe we je kunnen ondersteunen. BOS+ biedt niet alleen expertise over bossen en bomen, maar ook over vergunningen en subsidies. Tot slot komen bepaalde types bebossingen ook in aanmerking voor financiële steun.

Met financiële ondersteuning

Inheems bos

Is je perceel meer dan 0,5 hectare? En droom je van een eigen, inheems bos maar weet niet hoe hier aan te beginnen? BOS+ kan je hierbij zowel technisch, juridisch als financieel ondersteunen. Vanuit ons bosfonds kunnen we bovendien een extra sponsoring voorzien indien je aan de voorwaarden voldoet.

Meer weten

Voedselbos

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Droom je van je eigen voedselbos? Indien je project aan de voorwaarden voldoet, kunnen we je zowel administratief als juridisch ondersteunen.

Meer weten

Vergroen je terrein met een wonderwoudje

Onder het mom van ‘voor elke Vlaming een stukje toegankelijk groen op wandelafstand’ riep BOS+ het Wonderwoudjesleger in het leven! We gaan samen met jeugdbewegingen, scholen, zorginstellingen, maar ook bedrijven of gemeentes aan de slag om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Participatie speelt hierbij een sleutelrol.

Wonderwoudje

‘Boomrijke’ vergroenings-projecten

Op zoek naar financiële middelen en ondersteuning voor een vergroeningsproject op eigen terrein of in bebouwde context? Ontdek de opties om écht werk te maken van vergroening.

Blablaboomboom

Via dit concept ondersteunen we jaarlijks gemeentes om (bio)diverse, toegankelijke, en speelvriendelijke groenvoorzieningen aan te leggen met het oog op een aanbod voor alle gemeentebewoners dat optimaal zijn vele functies kan vervullen. Op dit moment staat er geen projectoproep open; er kunnen dan ook geen projectvoorstellen ingediend worden. 

Meer weten

GEMEENTELIJK GROEN OF PUBLIEKE RUIMTE

Bos en bomen zijn belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse gemeente. We werkten een specifiek aanbod uit voor lokale besturen.

Meer weten

Klimaatgroenscan

Met dit project ondersteunen we de gemeentes door het uitvoeren van een klimaatgroenscan om daaruit een Klimaatgroenplan voor te stellen. Dit plan bevat aanbevelingen omtrent de gewenste aanplantingen die dienen te verwezenlijkt worden om een goede klimaathuishouding te bekomen.

Film in het bos

Hebben jullie als gemeente een stukje bos of natuur dat perfect kan omgetoverd worden tot filmlocatie?

Plan(t) klimaatadaptieve gemeente

Maak kennis met dit project waarbij BOS+ verschillende van haar expertisedomeinen combineert om gemeenten klimaatadaptief te maken.

bomen buiten het bos

BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in landbouwgebieden of in een stedelijke context kunnen bomen op verschillende manieren zeer waardevol zijn.

Agroforestry

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel. We onderzoeken, informeren en begeleiden landbouwers die overtuigd zijn dat een natuurlijke aanpak beter is voor mens, dier en gewas.

Meer weten

‘Trees Please’ laat je genieten van extra bomen en vergroening in jouw buurt

Trees Please, dat is het mobiele ‘pop-up bos’ van BOS+, op tournée door de dorpen en steden van Vlaanderen. Met deze campagne willen we gemeenten, steden en inwoners tonen hoe hun buurt er kan uitzien wanneer er ruimte gemaakt wordt voor wat meer groen, maar ook wat de voordelen zijn van dit groen in hun leef- en verblijfsomgeving.

Meer weten

Bosuitbreiding en bosbeheer

Wie BOS+ zegt, zegt bosbeheer, bosuitbreiding. Al van bij het begin, ondertussen meer dan 50 jaar geleden, was onze organisatie zeer actief binnen deze werkgebieden. Ondertussen heeft BOS+ heel wat kennis rond deze kennisdomeinen vergaard die we hieronder nog eens uitgebreid aanhalen.

PRO SILVA & BOSBEHEER

Wie BOS+ zegt, zegt bosbeheer. Eén jaar na de oprichting, in 1971, ging VBV van start met haar technische tijdschrift ‘De Groene Band’, waarin nieuwe wetenschappelijke inzichten over duurzaam bosbeheer werden gecommuniceerd naar de achterban. Het tijdschrift vervelde in 2002 tot de ‘Bosrevue’, en wordt sinds enkele jaren digitaal en gratis verspreid naar een ruim en groeiend lezerspubliek. Die geschiedenis toont aan hoe BOS+ al sinds de beginjaren haar visie vormgeeft en onderbouwt met wetenschappelijke kennis, en dit ook doorvertaalt naar de praktijk op het terrein.

BOS+ stond daarnaast mee aan de wieg van Pro Silva Vlaanderen. Pro Silva is een Europese beweging die sinds 1989 duurzaam, natuurvolgend bosbeheer wil aanmoedigen onder beheerders. In Vlaanderen is Pro Silva een werkgroep van BOS+.

Meer over Pro Silva en bosbeheer

Bosuitbreiding

Bomen planten zit diep verstrengeld in het DNA van BOS+. De  oprichters van onze organisatie slaagden er al zo’n 50 jaar geleden in om in één plantseizoen aanplantingen van minimum 10 hectare in elk van de 5 Vlaamse provincies te realiseren. 

Vandaag bengelt Vlaanderen nog steeds helemaal onderaan in Europa als het aankomt op bosoppervlakte. Daarom blijft BOS+ elke dag meetrekken aan de kar van de broodnodige bosuitbreiding.

Omdat bossen broodnodig zijn, vind je hier heel wat informatie over bosuitbreiding. Er zijn juridische en technische aandachtspunten waar je rekening moet mee houden.

Lees er meer over