Updates
Nieuws

30-30 onderzoek: resultaten 2021

Tijdens de editie van 2021 ging het 30-30 onderzoek dieper in op bosbaden. Er werden heel wat gratis sessies bosbaden georganiseerd in verschillende Vlaamse bossen. Natureminded koppelde aan elk van die sessies een onderzoek. In het totaal werden 25 sessies onderzocht. Op elke sessie waren er telkens 4 tot 15 personen aanwezig en een gids.  De deelnemers werden bevraagd over de omgeving, de groep, de gids en hun persoonlijke ervaring. 

Wie nam deel?

De meeste deelnemers hadden geen of heel weinig ervaring met bosbaden. Zij deden vooral mee uit een zekere nieuwsgierigheid. Andere veelgenoemde redenen om mee te doen zijn het zoeken naar rust, in de natuur willen zijn, de zin om het bos eens op een andere manier te beleven.

Wat bracht het bosbaden teweeg?

Alle deelnemers verwachten een zekere rust te ervaren door het bosbaden en die verwachting werd ook ingelost. Het overgrote deel gaf aan dat ze zich na twee uur bosbaden zen voelden, een beter humeur hadden, meer energie en minder stress ervaarden.

30-30 gaat om bewegen in het groen, dus er werd ook gepolst naar de omgeving en meer bepaald de beleving daarvan. Ook hier lijkt het bosbaden in haar opzet geslaagd. De deelnemers hadden veel meer aandacht voor hun omgeving. Voor velen viel de diversiteit op in het bos. Heel veel deelnemers gaven aan dat ze door het bosbaden allerlei nieuwe zaken opmerkten die ze daarvoor nog nooit hadden gezien. Een ander opvallend gegeven is de rol van geluid. Heel veel mensen gaven vogelgeluiden aan als het omgevingsaspect dat het meest opviel tijdens het bosbaden. Daarnaast was ‘omgevingslawaai’ ook hetgene dat ze het liefst zouden veranderen, wat de ervaring het meest verstoorde.

Dat is niet verwonderlijk én een extra stimulans om actief deel te nemen! Voor elke deelnemer planten we namelijk extra bos.

Ook dit jaar duikt het onderzoek dieper in het bosbaden. Wil je bijdragen? Check locaties en data in de vorige blogpost!

Terug

100 schoolkinderen kleuren eigen speelbos op ‘betonzinnig’ plein in Antwerpen

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Lees meer artikels