Updates
Nieuws

BOS+ en West Fraser Genk oogsten Limburgse populieren om lokaal te verwerken in OSB-platen

Deze week oogst West Fraser Genk, voormalig bekend onder de naam Norbord, de bekende OSB-platenproducent, 1 hectare 8-jarige populieren in Heusden-Zolder op een korte omloophout-perceel, aangelegd door BOS+. Dit leverde 160 kubieke meter hout op. Bedoeling van deze landbouwteelt is om op korte termijn veel hout te produceren. Het is een moderne variant op het traditionele hakhoutbeheer dat al eeuwen toegepast wordt. 

Hout is, op voorwaarde dat het op een duurzame manier geoogst wordt en niet tot ontbossing of andere landschapsdegradatie leidt, een milieuvriendelijke grondstof met een veel kleinere ecologische voetafdruk dan plastic, metaal of beton. Na de oogst van korte omloophout zorgen de overblijvende wortels ervoor dat er spontaan weer nieuwe scheuten gevormd worden, waardoor na een aantal jaar opnieuw geoogst kan worden. Deze cyclus kan verschillende decennia doorgaan. 

Het product van korte omloophout zijn dunne stammen met diameters van 10 tot 30 cm. Hout dat vb. ook bij hakhoutbeheer in wegbermen, knotbomen en beheer van jonge bossen vrijkomt en gewoonlijk gebruikt wordt als brandhout, wat het ook betaalbaar maakt om deze waardevolle landschapselementen te beheren. Verbranding van hout draagt echter bij tot luchtvervuiling. Houtverbranding is zelfs de belangrijkste bron van fijn stof, in het aandeel luchtvervuiling veroorzaakt door de huishoudens. 

Landschapsbeheer (houtkanten, knotbomen, bosbeheer) zal altijd dunne stammen blijven voortbrengen. Het zoeken naar betere toepassing van dit hout dan brandhout is dus een belangrijke opdracht. Hiervoor heeft BOS+ aangeklopt bij West Fraser Genk. Vroeger gebruikte West Fraser Genk hoofdzakelijk naaldhout om OSB-platen te produceren. De laatste 10 jaar is daar ook loofhout bij gekomen en sinds kort ook een productielijn die dunne en kromme stammen en takken van alle houtsoorten, hout dat nu nog vaak in de kachel belandt, kan verwerken om toe te passen in OSB-platen. 

Naast het luchtvervuilingsaspect is er ook nog een ander voordeel t.o.v. brandhout. Wanneer bomen groeien, leggen ze koolstof vast in het hout, dit helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Wanneer dat hout verbrand wordt, komt deze vastgelegde koolstof na binding met zuurstof echter terug in de atmosfeer terecht. Weg bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Toepassing in OSB-platen, die vaak gebruikt worden in de houtskeletbouw maar ook in de klassieke bouw, zorgt voor een decennialange vastlegging van de koolstof. 

 

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels