Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje

Het nieuwe natuurbeheerplan: een verbintenis met voordelen

Boomsoortendiversiteit verhoogt de groei van beuk en beïnvloedt zijn fysiologische droogte-respons

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Bosranden hebben een sterke invloed op de verspreiding van strooiselfauna

Eerste ecoduct over Brusselse ring ontsnippert het Zoniënwoud

Hoe een nieuw natuurbeheerplan opstellen? – Wat met de bestaande beheerplannen

Het nieuwe natuurbeheerplan: theorie en beleidscontext

Houtproductie in domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos

Toekomstvisie Bos en Samenleving