Updates
Bosrevue

Vlaamse Pro Silva Principes: Wat nu?

Op 9 en 22 februari vonden de info- en discussieavond rond de Vlaamse Pro Silva Principes plaats. De vraag werd regelmatig gesteld wat het einddoel mocht zijn van die discussies. Daar hadden we geen antwoord op, aangezien we wouden afwachten wat er uit de discussies zou komen om te beslissen wat we ermee zouden gaan doen. Daar hebben we nu een voorstel voor.  

Onze conclusie was dat de huidige principes eigenlijk niet per se radicaal moesten worden aangepast, maar dat er vooral een paar zaken moeten worden toegevoegd en genuanceerd aan de principes. We starten intern binnen BOS+ met het opmaken van een draft voor de hernieuwde principes met de input die we van jullie kregen.  

Deze draft zullen we dan opnieuw bekijken met de sprekers en enkele andere experten. Als je graag mee input levert op de draft, kan je een mailtje sturen naar bosrevue@bosplus.be zodat we je op de hoogte kunnen houden.  

Op die manier willen we op een efficiënte wijze tot een nieuwe versie komen van de Vlaamse principes. We zijn ons er echter van bewust dat niet iedereen mee aan tafel zit. We zien deze principes dan ook niet als een finaal document. Pro Silva gaat juist over het bediscussiëren van multifunctioneel natuurgericht bosbeheer. Hopelijk zullen er nog vele discussies volgen in de vorm van excursies, discussieavonden, lezingen, etc. We hebben alvast veel inspiratie opgedaan voor komende activiteiten.  

Gelieve als volgt te citeren:

Isaac Lievevrouw (2023) Vlaamse Pro Silva Principes: Wat nu? Bosrevue 105b. 

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 105b

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels