Updates
Nieuws

Covid-19 onderstreept belang van stadsgroen

In een recent artikel, beschrijven wetenschappers Kleinschroth en Kowarik het belang van toegankelijk en nabij groen in en rond onze steden:

We stellen vast dat de COVID-19-pandemie het vitale belang van stedelijk groen benadrukt. Het is een essentieel element voor de levenskwaliteit in duurzame steden.

Internet-onderzoek

Het is al langer bekend dat een groen omgeving positieve effecten heeft op de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De onderzoekers veronderstelden dat de lockdown maatregelen ervoor zorgden dat buiten activiteiten dicht bij huis nog populairder zouden worden.

Deze hypothese werd onderzocht door zoektermen in google te analyseren. Zo werd er gekeken naar de populariteit van ‘go for a walk’, en werd dit vergeleken met ‘go shopping’ of ‘eat out’ (zowel in het Engels als in het Duits).

Zoektermen verwant met ‘gaan wandelen’ vertoonden een plotselinge toename na 15 maart 2020, een datum die in veel landen ook samenvalt met de start van de maatregelen. Hoewel een zoekopdracht op internet niet noodzakelijkerwijs weergeeft of die persoon daadwerkelijk naar buiten is gegaan, is het alvast een indicatie van hun interesse om dit te doen. Ter vergelijking: de proportionele toenames van de andere zoektermen (zoals “gaan winkelen” en “uit eten gaan”) waren veel lager in dezelfde periode.

Conclusies

De onderzoekers stellen dat de waarde die stadsbewoners aan groen hechten door de COVID-19 pandemie erg duidelijk werd. De sterke stijging van de belangstelling voor korte wandelingen gaat helaas niet gepaard met een gelijkaardige stijging in aanbod. Bovendien is de toegankelijk van stedelijke groene ruimte erg ongelijk verdeeld.

De wens om in tijden van crisis recreatie en troost te zoeken in een groene omgeving resulteert hopelijk in toenemende waardering voor ons stadsgroen en grote sociale en politieke druk om, ook in de steden, meer groen te voorzien.

Tot slot wordt er ook benadrukt dat groen in de stad niet alleen nuttig is om mensen een middel te bieden om stress te verminderen in tijden van maatschappelijke ontwrichting (zoals een pandemie) maar ook om mensen te helpen fysiek en mentaal voorbereiden op dergelijke tijden.

Groene gebieden waar stedelingen regelmatig kunnen bewegen en sociale contacten onderhouden bevorderen het fysieke en psychologische welzijn, wat op zijn beurt de weerstand tegen nieuwe ziektewekkers verbetert en het vermogen om ermee om te gaan.

Het volledige artikel is hier te vinden.

Terug

Natuurherstelwet: Europees Parlement zet licht op groen

Een nieuw bos voor Wetteren!

Lees meer artikels