Updates
Nieuws

Enkel aandacht of ook tanden aan afspraken internationale bosbescherming?

© Casa de América
DEELNAME LULA DA SILVA AAN COP27

Jaarlijks verliezen we wereldwijd een gebied groter dan de oppervlakte van België aan onvervangbaar tropisch regenwoud. Met het bezoek van Lula aan de klimaattop zal er weer een welkome spotlight komen op de rol van bos in het klimaatbeleid. Maar zal dat voldoende zijn om de vele beloftes over bos ook om te zetten in de broodnodige resultaten op terrein?

Brengt Lula hoop voor het Amazonewoud?

Vandaag zal op de COP veel aandacht gaan naar de aanwezigheid van de nieuw verkozen President van Brazilië, Lula da Silva. Die versloeg vorige maand [groot-ontbosser en mensenrechtenschender] Jair Bolsonaro, onder wie zowel ontbossing als mensenrechtenschendingen in het Amazonewoud de afgelopen jaren de lucht in schoten.

Onder Lula’s vorige ambtstermijn nam ontbossing sterk af, alle ogen zijn dan nu ook op hem gericht om het grootste regenwoud ter wereld van de ondergang te redden. Dat zal geen eenvoudige taak worden: hij zal moeten opboksen tegen stevige oppositie. In de gebieden met ontbossingsfronten kreeg hij veel tegenstemmen, en recente rapporten wijzen er nogmaals op dat verdere ontbossing van het woud nú moet stoppen of dat het voorgoedverloren gaat omdat het het tipping point overschrijdt.

Het bezoek van Da Silva werd alvast voorafgegaan door een aantal geruchten; zo zou hij de kandidatuur van Brazilië als host voor een volgende COP aankondigen, en de lancering van een ‘Amazon Rainforest Summit’ in 2023.

Samen met de 2 andere belangrijkste tropische boslanden -Indonesië en RD Congo -zou het land ook het ‘OPEC van het regenwoud’ oprichten. Een blok dat regenwouden belooft te beschermen maar daar ook financiële ondersteuning voor verwacht.

Groeiende stolp over bos?

Een beter bosbeleid in Brazilië zou de andere lopende initiatieven rond bos kracht bijzetten. Zo is er het Forest & Climate Leaders’ Partnership, een opvolgings-en uitvoeringsmechanisme voor de Glasgow-bos-belofte.

Dit initiatief van 28 landen is een goede stap vooruit en behoudt het momentum voor bosbescherming. Helaas heeft het momenteel nog onvoldoende slagkracht om wereldwijde ontbossing ook effectief te stoppen tegen 2030.

Ook wordt door EU-landen en NGO’s opgeroepen om in de algemene conclusies van de COP een oproep te doen voor een ambitieuze uitkomst van de biodiversiteits-COP15 die binnen 2 weken plaatsvindt in Canada.

De EU voert op de COP een pleidooi rond klimaat-ambitie en neemt ook het voortouw in het creëren van wetgeving om wereldwijde ontbossing door consumptie te stoppen. Maar dat discours moet ook worden omgezet in actie buiten én binnen de eigen grenzen van het blok. Het voorgestelde beleid voor Europees landgebruik zou onvoldoende gebruik maken van het potentieel van bossen voor klimaatmitigatie.

Wordt dit echt de beloofde ‘COP van de Uitvoering’? BOS+ is als lid van de Klimaatcoalitie aanwezig op COP27 om de vinger aan de pols te houden en dit allemaal van zo nabij mogelijk op te volgen.

Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels