Updates
Nieuws

Hoe BOS+ de tweede long van de planeet mee in stand houdt

© Bram Sercu

Dat het niet bijster goed gaat met het Amazonewoud, hoeven we u niet te vertellen. Maar dat onze planeet een tweede groene long heeft, is veel minder bekend. Het tropisch bos van het Congobekken zou in de toekomst nog belangrijker kunnen worden dan het Amazonewoud. Daarom beschermt BOS+ ook grote bosgebieden in de DR Congo.

We doen dat samen met Join for Water, een Belgische organisatie die rond (drinkbaar) water werkt, en met de steun van de Europese Unie, de Vlaamse en federale overheid. De lokale partner heet ‘Tropenbos RDC’. Het gebied in Congo waar BOS+ actief is, ligt in Tshopo, in het noorden van het land. Daar proberen we een gebied van maar liefst 60.000 hectare te beschermen. En dat is verre van evident, zo geeft ook de directeur van Tropenbos Alphonse Maindo aan: “De weerbaarheid van het woud is aan het verminderen. Lokale en Chinese bedrijven ontginnen diamanten en goud, het water raakt vervuild, hout wordt verkocht aan buitenlandse bedrijven en de rijkere sociale klasse in de steden eigent zich stukken toe voor landbouw. Hierdoor is het bos minder weerbaar.”

Nochtans hangt 80% van de Congolese bevolking af van het woud om te (over)leven. “Dat gaat van water, voedsel, over medicijnen tot bouwmateriaal voor hun huizen”, legt Maindo uit. “De DR Congo is een van de armste landen ter wereld. Als het woud verdwijnt, dan zijn de mensen hun thuis kwijt.” Tropenbos werkt daarom op vier domeinen: het ecosysteem, de diensten die het woud aanbiedt, de verbetering van kennis en expertise over het woud, en ten slotte het beleid en de wetgeving.

“De uitdagingen zijn niet gering”, aldus Maindo. “Volgend jaar zijn er verkiezingen en ik betwijfel dat de uitkomst gunstig wordt. Komt daarbij nog dat er heel wat migratie is naar het gebied waar wij werken omwille van gewapende conflicten en overbevolking in andere regio’s. Het is een serieuze uitdaging om het bos te beschermen.”

BOS+ zet in Congo actief in op gemeenschapsbosbeheer. Dat betekent dat we de lokale gemeenschappen helpen om een officiële erkenning te krijgen van het bos dat hun traditioneel toebehoort. We helpen hen een beheerplan op te stellen en af te bakenen welke zones voor landbouw, bosbescherming en duurzame houtoogst zullen dienen. We streven ernaar dat er nu en in de toekomst land- en bosbouwactiviteiten plaatsvinden met respect voor het behoud en de integriteit van het bos. Zo stimuleert BOS+ via Tropenbos economische activiteiten als cacao, fruitboomteelt, koffie, rotan voor meubels, honingproductie, visvangst en artisanale palmolie. “We zorgen voor kwalitatieve zaden, voor begeleiding en geven de plaatselijke bevolking een financieel duwtje in de rug. Daarnaast versterken we de gemeenschapsstructuren die het bos zullen beheren en de samenwerking tussen plaatselijke leiders onderling en met de overheid”, verduidelijkt Maindo. “We zijn nog ver verwijderd van ons doel, maar we zien dat toch al 833 mensen een economische activiteit vervullen in het woud. Dat is hoopgevend…”

Wil jij dit project mee ondersteunen? Doe dan een gift voor onze werking in de tropische gebieden op BE05 8939 4413 1175 of door hier te klikken.

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels