Updates
Nieuws

Resultaten bosbadonderzoek 2022

Voor het zevende jaar op een rij konden we duizenden deelnemers motiveren om 30 dagen lang minstens 30 dagen te bewegen in het groen. Er werden tal van activiteiten georganiseerd en we wandelden, fietsten, deden aan yoga… in het park om de hoek of in het bos wat verder op. Maar dit jaar deden we meer! Er werd een groot bosbadonderzoek gelanceerd, om de zowel de kort termijn- als de langetermijneffecten van bosbaden in kaart te brengen. We konden de gegevens van meer dan 70 bosbaders analyseren.

Met verschillende metingen voor en na het bosbaden, maar ook tot drie weken nadien kwamen we tot interessante resultaten. We konden het onderzoek voeren bij een erg diverse groep deelnemers, met leeftijd van 21 – 80 jaar, zowel mannen (19%) als vrouwen (81%) die erg verschillend geschoold zijn. 

Resultaten bosbadonderzoek 2022

Uit de resultaten van onze bevraging zien we dat er een aantal langetermijneffecten van bosbaden de kop op steken. Deelnemers voelen zich na een bosbadsessie meer verbonden met de natuur, voelen zich mentaal meer gesterkt, ervaren een hoger niveau van mindfulness. Daarnaast zien we dezelfde kortetermijneffecten als in het onderzoek van vorig jaar: bosbaders voelen zich energieker, positiever en ervaren minder stress na een bosbadervaring.

Algemeen zien we dat deelnemers erg tevreden waren over hun bosbadervaring.

Waarom trekken we de natuur in?

De resultaten zijn erg uiteenlopend. We zoeken de natuur op om een frisse neus te halen (15%), om even alleen te kunnen zijn (17%), om fit te blijven (38%), om in het gezelschap van vrienden en familie te vertoeven (15%) of om te ontsnappen aan alle prikkels, piekergedachten en dagelijkse zorgen (40%), om te reflecteren en in alle rust te kunnen nadenken (35%), om stilte op te zoeken (50%). Ook daar zien we hoe helend de natuur (onbewust?) voor ons kan zijn.

Hoe vaak trekken we de natuur in?

De gemiddelde duur van tijd die we doorbrengen in de natuur, is ongeveer 1 à 2 uur. Heel wat deelnemers (36%) gaven aan dat ze wekelijks meer dan 3u doorbrengen in een natuurlijke omgeving. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. De resultaten van het voor- en na onderzoek komen sterk overeen. Deelnemers trekken dus na het bosbaden niet per se vaker het bos in, maar uit de resultaten blijkt dat ze het bos en de natuur wel op een andere manier beleven. Meer daarover hieronder.

Wat zijn de effecten van bosbaden op korte termijn?

De deelnemers werden bevraagd vlak voor en vlak na het bosbaden. Wanneer we deze resultaten met elkaar vergelijken, zien we toch enkele interessante veranderingen.

Er is een duidelijke link tussen bosbaden en ons energielevel. Zowat alle deelnemers gaven aan dat ze zich na het bosbaden energieker voelden dan voorheen. Diezelfde cijfers zien we trouwens ook terugkomen bij de gemoedstoestand: zowat iedereen geeft aan dat die zich beter in zijn vel voelt.

Nog opvallender zijn de cijfers omtrent stress. Heel wat deelnemers gaven bij start aan dat ze onderhevig zijn aan stress. Na het bosbaden zien we een opvallende daling van mensen die stress ervaren.

Wat zijn de effecten van bosbaden op lange termijn?

Deelnemers gaven aan dat ze zich na het bosbaden meer verbonden voelen met de natuur (nature connectedness).

Daarnaast zien we ook een hogere score op mentaal welzijn, waarbij de gemiddelde scores een pak hoger liggen dan voor het bosbaden en de laagste scores erg worden opgetrokken. Daarmee bevestigen we met ons eigen onderzoek de vermoedens rond bosbaden: het is een zaligheid voor onze geest.

Ook op vlak van mindfulness zijn resultaten opvallend beter na een bosbadsessie. Ruim dubbel zoveel deelnemers geven na de ervaring aan dat ze zich veel bewuster zijn van sensorische prikkels (dierengeluiden, geuren, zonlicht…), in vergelijking met resultaten voor het bosbaden. Diezelfde resultaten zien we ook nog tot weken na de activiteit: deelnemers schenken meer aandacht aan kleine details die ze opmerken in de eigen tuin, ze genieten nog meer van de rust, de temperatuurverschillen en weersomstandigheden…

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels