Updates
Nieuws

Vlaamse bossen dragen de sporen van droge zomers: 1 op 4 bosbomen beschadigd

© Vilda - Rollin Verlinde

Jaarlijks publiceert het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) de Vlaamse bosvitaliteitsindex. Daarin wordt, op basis van een visuele beoordeling, een inschatting gemaakt van de gezondheid van onze bossen en bomen. In tijden van steeds sterkere klimaatverandering en andere belangrijke milieudrukken (denk maar aan overvloedige stikstofdepositie) bieden de resultaten cruciale info en waarschuwingen over de toestand en toekomst van onze bossen.

Het opmerkelijkste cijfer dit jaar is het hoge aandeel beschadigde bosbomen: met 26,6% is dit het hoogste sinds 1995. Voornamelijk Corsicaanse den en zomereik worden getroffen, maar ook beuken doen het niet goed. Als verklaring wijst het INBO naar stormen, maar bovenal naar de lange droogteperioden in de afgelopen jaren. Die veroorzaken droogtestress, vroegtijdig bladverlies en –verkleuring, en verminderen de opname van voedingsstoffen. Te midden van de aprilse grillen herinnert het bos ons aan de uitdagingen van droogte.

Meer lezen?

Terug

Hoe BOS+ de tweede long van de planeet mee in stand houdt

Heading for a fall? Het groeipatroon van levende en windgeworpen beuken vertelt ons meer.

Lees meer artikels