Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Steun de Yanesha

Versterk de Yanesha-gemeenschap om haar bossen te verdedigen

  • Locatie Pasco-regio, provincie Oxapampa, district Palcazu, Peru
  • Periode 2005 - nu

Het Amazonewoud staat al decennia onder druk omwille van de grote hoeveelheid waardevolle grondstoffen die er zijn, waardoor het zich in een kritieke staat bevindt. De Peruviaanse Staat probeert het wel te beschermen, maar kan dit niet alleen. Inheemse gemeenschappen hebben daarom een cruciale rol in het behoud en de bescherming van de bossen op hun territorium. BOS+ ondersteunt daarom, met steun van Provincie Antwerpen, de inheemse Yanesha-gemeenschap in het Peruaanse Amazonewoud.

Stewards van het Amazonewoud

Inheemse gemeenschappen zijn cruciaal in de strijd om het behoud van het Amazonewoud, en dus ook in het kostenefficiënt tegengaan van het klimaatsverandering en het behouden van de biodiversiteit. Hun levenswijze houdt bossen en andere ecosystemen op hun grondgebied in stand waardoor broeikasgassen in de vegetatie en de grond worden gehouden. Daarnaast zijn ze ook echte stewards van de biodiversiteit.

BOS+, samen met onze partnerorganisaties, versterkt de organisatie van de inheemse gemeenschappen in en rond het Yanesh-gebied zodat ze hun rol als co-beheerder en beschermer van het reservaat beter kunnen vervullen.

SERNANP

De centrale Peruviaanse jungle is een heuvelachtig landschap, waar het afwisselend droog- en regenseizoen het ritme van het leven dicteert. De overheid werkt er met een systeem van tropische natuurgebieden die ze willen beschermen, de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Ondanks dit programma, kan de overheid de bescherming niet garanderen gewoonweg omdat het gebied zo uitgestrekt is. Mensen die hier al generaties leven daarentegen, zijn goed geplaatst om hun eigen gebied te beheren.

Co-beheer

Voor een goed beheer van deze gebieden werd een specifiek beheersmodel ontworpen waarbij zowel de overheid als de georganiseerde inheemse gemeenschappen aan beheer doen: co-beheerschap.

Dit model definieert de rollen van de overheid en de gemeenschappen. BOS+, samen met onze partnerorganisaties, versterkt de organisatie van de inheemse gemeenschappen zodat ze hun rol als co-beheerder beter kunnen vervullen.

Economie en duurzaamheid

We ondersteunen de Yanesha ook in het opzetten van duurzame economische activiteiten. Door onder meer agroforestrytechnieken te gebruiken, gaat het behoud van het woud en inkomsten genereren hand in hand. Zo vermindert de druk op dit gebied, omdat andere, minder duurzame activiteiten zoals slash-and-burn landbouw, een alternatief krijgen dat bovendien beter is op de lange termijn.

Meer specifiek zetten we bij de Yanesha in op cacao. In het reservaat werden nieuwe soorten cacao ontdekt, waarvan er 1 soort al de 2e prijs won voor de beste cacao van Peru. De cacao wordt nu verwerkt tot chocolade door de Yanesha zelf en geeft hen een mooi inkomen.

34.745

ha gemeenschapsreservaat

Deel van het Yaneshagebied dat officieel bescherming geniet als Gemeenschapsreservaat.

16

gemeenschappen

Verenigd in AMARCY, een koepelorganisatie om het beheer van het bos te organiseren.

40.000

ha randgebied

Rondom het reservaat wonen nog meer Yanesha gemeenschappen; ook dit woud is in hun beheer maar is niet erkend als reservaat.

4

nieuwe soorten cacao

Werden reeds ontdekt in het Yanesha-gebied en verder onderzocht om er chocolade van te maken.

120

landbouwers

Werden opgeleid in duurzame cacaolandbouwtechnieken.

Klik of sleep door alle gebeurtenissen
2005

Oprichting van de Association for the conservation of the Yanesha Communal Reserve - AMARCY

Co-beheerscontract voor het reservaat tussen SERNANP en AMARCY

2006
2015

BOS+ en partnerorganisatie DRIS starten met ondersteuning van de Yanesha gemeenschappen

Contract met het National Forest Program en AMARCY wordt getekend

2018
2019

Herontdekking van de Eshpe-cacaovariant die meteen een prijs wegkaapt voor 2e beste cacao van Peru

Peru

Yanesha-reservaat, Amazonewoud

De centrale Peruviaanse jungle is een heuvelachtig landschap, waar het afwisselend droog- en regenseizoen het ritme van het leven dicteert. Het is de habitat voor 2,400 plant- en boomsoorten, 127 verschillende soorten zoogdieren en maar liefst 327 soorten vogels. Daarnaast zijn er nog vele onontdekte soorten, zoals bijvoorbeeld de Eshpe cacao die door de Yanesha nu gebruikt wordt om chocolade te produceren.

  • Verhaal
  • Project
Duurzaam beheer voor een duurzaam behoud

Doelstellingen

Onze ultieme doelstelling in dit gebied is om het waardevolle Amazonewoud te beschermen. Om dat doel te bereiken, werken we naar enkele subdoelstellingen toe.

Behoud

Wanneer een olie-ontginnende multinational of een internationaal sojaconcern je land komt bezetten, sta je maar beter sterk in je schoenen. Een groot deel van ons werk in het Yanesha gebied is om de organisatie van AMARCY (Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha, de koepelorganisatie van de verschillende Yanesha gemeenschappen) te versterken. Dat betekent politiek, administratief en organisatorisch contacten leggen, zodat AMARCY zo efficiënt en professioneel als maar kan zijn, haar belangen kan verdedigen. BOS+ en zijn partners bieden hier expertise, over hoe ze zelf zaden kunnen kweken, waardoor de gemeenschappen onafhankelijk zijn van bijvoorbeeld grote landbouwconcerns.

Beheer

Het gebied dat onder Yanesha-beheer valt beslaat 40.000 ha, in heuvelachtig gebied vol tropisch woud. Hiervoor werd een specifiek co-beheersysteem ontwikkelt zodat de Yanesha samen met de overheid dit gebied op een duurzame manier kan beheren. Het bos moet behouden blijven, maar de lokale gemeenschap moet er zich ook economisch kunnen ontwikkelen. Hiervoor is een doordachte aanpak nodig zodat het gebied er zowel ecologisch als economisch op vooruit gaat.

Herstel

Sommige delen woud zijn in het verleden gedegradeerd geweest. Op stukken waar het kan en het nodig is, zetten we pilootprojecten op om deze gebieden te herstellen tot tropisch bos.

Gemeenschap als centrale rol

Onze aanpak

Met de juiste aanpak kunnen we samen met onze partners en de lokale gemeenschappen hun bossen en gronden beter beschermen.

    Financiers
  • Provincie Antwerpen
  • DGD

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen over dit project? Contacteer dan onze medewerker in Peru.

Landenvertegenwoordiger Peru

Rossana Pacheco

rossana.pacheco@bosplus.be

Steun de Yanesha

Help jij mee, samen met BOS+ en onze inheemse partners, meer dan 40.000 waardevol reservaat te beschermen?

Doe een gift