Updates

Doe een gift

Op de Heikantberg in Rotselaar vormt een perceel van 4 hectare oud en waardevol bos al meer dan 2 jaar de inzet van een lange juridische strijd. Maar ondanks de hoge ecologische waarde is het gebied slecht beschermd. Een bestemming als woonpark op de gewestplannen leidde de voorbije decennia tot verschillende verkavelingen, de één al wat meer omstreden dan de ander. Spring mee op de barricades om onze waardevolle oude bossen te beschermen.

Waarom meedoen?
Waarom meedoen?
We dienen bezwaar in tegen de verkaveling van dit ecologische waardevolle, oude bos in Rotselaar. De woningnood in Vlaanderen is hoog, maar woonparkgebieden houden geen rekening met de huidige klimaatcrisis.

Alternatieven

Naast een algemene gift kan je ook kiezen uit één van de volgende alternatieven om bij te dragen aan meer bos in de wereld.