Updates
Bosrevue

5 jaar FORBIO: Een tussentijdse update van het Belgische boomsoortendiversiteitsexperiment

In 2010 werd in het themanummer FORBIO (Bosrevue 32)
geschetst hoe biodiversiteit samenhangt met het functioneren
van (bos)ecosystemen. Dit themanummer was het startschot
voor een grootschalig boomsoortendiversiteitsexperiment in
België, genaamd FORBIO. Met 90 000 aangeplante boompjes
van 10 verschillende boomsoorten wou men onderzoeken
of en in welke mate gemengde bossen beter functioneren in
vergelijking met monoculturen. Na vijf jaar bosontwikkeling
en intensief onderzoek wordt nu een eerste tussentijdse balans
opgemaakt. Al in deze jonge ontwikkelingsfase blijken de
kenmerken van de verschillende boomsoorten belangrijk te zijn
voor het functioneren van het bosecosysteem.

Gelieve als volgt te citeren:

Van de Peer, T., Vanhellemont, M., Ampoorter, E., Baeten, L., Muys, B., Ponette, Q., Verheyen, K. (2015). 5 jaar FORBIO: Een tussentijdse update van het Belgische boomsoortendiversiteitsexperiment. Bosrevue 54b, p5-9

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 54b

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels