Updates
Bosrevue

Agroforestry: ontwerp en aanplanting

Half november tot en met maart is het ideale plantseizoen voor
bomen. De bomen zijn in rust en verdragen het om op blote
wortel van de kwekerij verplant te worden naar het veld. Voor
de meeste (loof)boomsoorten geldt dat hoe vroeger ze geplant
worden tijdens het plantseizoen (november – december dus),
hoe beter. Vooraleer je begint te planten, sta je best even stil bij
het ontwerp van je agroforestrysysteem, de boomsoortenkeuze,
het type plantsoen, de manier van aanplanten…

Gelieve als volgt te citeren:

Van Daele, S. & Verdonckt, P. (2015). Agroforestry: ontwerp en aanplanting. Bosrevue 54b, p10-12

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 54b

Terug

Twee stadsbossen in Beieren en het belang van hun biodiversiteit

Drinkgaatjes van spechten en hun littekens in gezonde bomen

Lees alle bosrevue artikels