Updates
Bosrevue

Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder?

De realisatie van het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen
is momenteel dé prioriteit van het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB). Natura 2000 omvat de Europese habitat- en
vogelrichtlijngebieden en dit netwerk van natuurgebieden is
het grootste wereldwijd. In Vlaanderen omvat Natura 2000
166.187 ha, waarvan 21.000 ha privébos. Natura 2000 brengt
heel wat veranderingen met zich mee: beleid, regelgeving en
subsidiëring zijn gewijzigd of zullen gewijzigd worden. Voor
de bosbeheerder op het terrein is er op dit moment nauwelijks
iets veranderd. Nadat de definitieve uitvoeringsbesluiten
goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering (wat in de
komende maanden zou gebeuren), zal er echter veel wijzigen.
De voornaamste wijzigingen zullen wellicht pas in 2017
gebeuren. We lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen toe.

Gelieve als volgt te citeren:

Rik De Vreese (2015). Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder?. Bosrevue 54a, p1-4

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 54a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels