Updates
Bosrevue

Agroforestry in Vlaanderen: Zes pioniers getuigen

Agroforestry. Tot enkele jaren geleden in Vlaamse context een relatief ongekend begrip, maar de laatste tijd toch steeds meer in de aandacht. Wat houdt het juist in? En wat betekent het voor de Vlaamse (landbouw)situatie? Agroforestry of boslandbouw is een vorm van ecologisch intensieve landbouw waarbij landbouwgewassen en houtachtige gewassen op eenzelfde perceel geteeld worden. In de praktijk gaat het vaak om een landbouwgewas tussen bomenrijen of bomen in grasland. Sinds 2011 is hiervoor in Vlaanderen investeringssteun beschikbaar voor landbouwers. De overheid wil met deze Vlaams-Europese subsidie de combinatie van bomen met veeteelt of akkerbouw stimuleren. De afgelopen twee jaar nam het areaal agroforestry op Vlaams niveau jaarlijks met 20 à 25 hectare toe. Een duidelijke trend, maar de grote vlucht vooruit is er zeker nog niet. Psychologische barrières, juridische onzekerheid, verlies aan beteelbare oppervlakte en gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde kennis zijn enkele van de oorzaken hiervoor. Stuk voor stuk terechte bezordheden, maar toch is het potentieel van dit ‘nieuwe’ teeltsysteem groot.

Gelieve als volgt te citeren:

Van Daele, S., Verdonckt, P., Reubens, B., Nelissen, V., Vleeschouwers, B. (2015). Agroforestry in Vlaanderen: Zes pioniers getuigen. Bosrevue 52b, p7-13

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 52b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels