Updates
Bosrevue

Trees from Traffic – kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?

Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 10,5% van de in Vlaanderen gebruikte energie op een duurzame manier te produceren. Hoewel we vooral bekend zijn met zonne-energie en windmolens om duurzame energie te produceren, is biomassa de belangrijkste bron van hernieuwbare energie: in 2013 leverde vaste biomassa 35 % van de groene stroom (ter vergelijking: fotovoltaïsche zonnepanelen leverden 32%) en 79% van de groene warmte in Vlaanderen (Jespers et al., 2015). Biomassa zal ook nodig zijn om onze 2020 doelstelling te realiseren: biomassa zal 52 % van de productie van groene stroom (elektriciteit) leveren, en 88 % van de groene warmte (VEA, 2014). Biomassa omvat heel wat verschillende grondstoffen waarmee hernieuwbare energie kan worden geproduceerd: GFT-afval, maaisel, snoeiafval, houtafval, oogstresten, mest, slib, dierlijk afval, of speciaal voor de energieproductie geproduceerde biomassa (bvb. korte-omloophout, olifantsgras, koolzaad, maïs, etc.). Hout is vooral belangrijk voor de productie van groene warmte, houtige biomassa wordt minder ingezet voor elektriciteitsproductie.

Gelieve als volgt te citeren:

De Vreese, R., Cromphout, S., Van Haelst, B., De Kuyper, N., Somers, A. (2015). Trees from Traffic – kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie?. Bosrevue 53a, p6-10

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 53a

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels