Updates
Bosrevue

ANB, aangename kennismaking!

Bij het ANB vond de afgelopen maanden een grootscheepse
vernieuwingsoperatie plaats. Door de fusie van de afdeling
Natuur en de afdeling Bos & Groen – een gevolg van het Beter
Bestuurlijk Beleid bij de Vlaamse overheid – vonden natuur, bos,
groen, jacht en visserij in 2006 onderdak bij één agentschap.
Het noodzakelijke vervolg op deze samensmelting was een
grondige reorganisatie van de vroegere diensten. Maak kennis
met het nieuwe ANB!

Gelieve als volgt te citeren:

BOS+ (2008). ANB, aangename kennismaking!. Bosrevue 24d,  p12-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 24d

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels