Updates
Bosrevue

Bedreigen nieuwe ziekten en aantastingen boom en bos?

Reeds eeuwen geleden legden kasteelheren bomencollecties aan en werden boomsoorten vanuit verschillende continenten uitgewisseld en in tuinen en arboreta aangeplant. Hout is sinds mensenheugenis ook een noodzakelijke grondstof. Om economische redenen werden en worden nog steeds plantsoen, boomstammen en verzaagd hout getransporteerd. Paletten dienen als verpakkingshout voor allerlei producten. Tal van voorbeelden tonen aan dat de mens al eeuwenlang zaad, planten, stekken en houtmateriaal verhandelt en dit dikwijls over zeer verre afstanden. De mens zorgt niet alleen voor het transport van plantaardig materiaal. Zonder het te willen, worden ook allerlei organismen getransporteerd. De economische globalisering zorgt ook voor een biologische globalisering. De mens verplaatst zich steeds verder en steeds sneller. Door de toenemende transporten neemt ook het aantal onopzettelijke introducties toe. De mens zorgt bovendien voor het opwarmen van het klimaat. Klimaatverandering en soortevolutie zorgen er ook voor dat andere (exotische) organismen zich bij ons kunnen vestigen. Slechts een minderheid van de nieuwe soorten is schadelijk, maar de schade kan wel grote proporties aannemen. In sommige gevallen kan onopzettelijke introductie leiden tot het verdwijnen van inheemse soorten.

Gelieve als volgt te citeren:

Sioen, G., De Haeck, A., Roskams P. (2005). Bedreigen nieuwe ziekten en aantastingen boom en bos?. Bosrevue 14d,  p12-15.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 14d

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels