Updates
Bosrevue

Adelaarsvaren: beheeropties

Adelaarsvaren is een van de belangrijkste pestsoorten op het Britse platteland: 975.000 ha en in uitbreiding. Vooral in bergachtige streken met extensieve begrazing in Engeland en Wales lijden landbouwers naar schatting 3 tot 9 miljoen pond schade per jaar. Echter, slechts 36.420 ha (~3% van de totale oppervlakte) komen in aanmerking voor zinvolle bestrijding, waarbij de meerwaarde van een andere vegetatie opweegt tegen de kosten van de bestrijding. De meeste onderzoeken naar bestrijding zijn gericht op adelaarsvaren buiten het bos, waar grootschalige dominantie leidt tot de inkrimping van de begraasbare oppervlakte, verlies aan biodiversiteit en landschappelijke waarden en zelfs gevaar voor de gezondheid. Sporen en spruiten van adelaarsvaren zouden maagkanker veroorzaken bij mens en dier (Papavlasopoulos, 2003).

Gelieve als volgt te citeren:

Geudens, G., Verheyen, K., De Schrijver, A., Nachtergale, L. (2005). Adelaarsvaren: beheeropties. Bosrevue 14e,  p7-9.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 14e

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels