Updates
Bosrevue

Veranderingen binnen graslandvegetaties in bosreservaat Sevendonk

Het domeinbos Sevendonk (Turnhout) heeft een oppervlakte van om en bij 65ha en bestaat overwegend uit zomereiken-berkenbos (deels met inplanting van grove den) en mesotroof elzenbroek. De erkenning als bosreservaat dateert van 1997 en in 2003 volgde de opmaak van een beheersplan voor het domein (1). Hierin werd het overgrote deel aangeduid als integraal reservaat. Omwille van natuurbehoudredenen opteerde men een aantal graslanden en een heideterrein gericht te gaan beheren, samen goed voor een kleine 6 ha. Op een verbost grasland en een perceel dat enkele jaren gebruikt werd voor het tijdelijk onderbrengen van plantgoed na, betrof het terreinen die reeds enkele jaren na de verwerving van het domeinbos in 1975 als open plek beheerd werden. De selectie van in totaal 6 graslanden gebeurde dus zowel op basis van toenmalig actuele als potentiële natuurwaarden.
Inmiddels worden de meeste graslanden sinds 1999 jaarlijks gemaaid en het leek dan ook zinvol om na te gaan welke veranderingen de vegetatie inmiddels onderging. De betrachting was een eenvoudige vergelijking te maken tussen historische en recent uitgevoerde inventarisaties.

Gelieve als volgt te citeren:

Kris Rombouts (2006). Veranderingen binnen graslandvegetaties in bosreservaat Sevendonk. Bosrevue 15a,  p18-19.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 15a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels