Updates
Bosrevue

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken

In Bosrevue 12 verscheen al een artikel over de ervaringen
met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in het
natuurgebied Heidebos. In dit artikel vindt u de resultaten van
een enquête over de bestrijding van Amerikaanse vogelkers
bij 30 terreinbeheerders in Vlaanderen. De enquête werd
uitgevoerd door studenten bio-ingenieur van de Universiteit
Gent (Calle et al. 2008).

Gelieve als volgt te citeren:

Vanhellemont, M., Calle, B., Eliat-Eliat, O., Schelfout, S., Van De Vijver, E., Verheyen, K. (2008). Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken. Bosrevue 25b,  p1-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 25b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels