Updates
Bosrevue

Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?

Bossen vervullen in het Vlaamse landschap vaak een
uitgesproken sociale, ecologische of economische functie.
In een multifunctioneel bosbeheer wordt er gestreefd naar
het optimaal benutten van zoveel mogelijk bosfuncties,
die op het eerste zicht misschien zelfs contradictorisch
kunnen lijken. We onderzochten hoe de houtoogst in het
dennenboscomplex Bosland mogelijkheden kan bieden
voor het behoud en versterken van enkele soorten van
open milieus zonder dat typische bossoorten hier onder
druk komen te staan. Wanneer er eveneens met recreatie
rekening wordt gehouden blijkt dat zowel wandelaars als
houtoogst een negatief effect hebben op sommige soorten.
In een slim beheerplan kan er op landschapsschaal
echter rekening gehouden worden met de verspreiding van
de soorten waardoor er nog steeds ruimte is voor
wandelrecreatie en houtoogst zonder te veel verstoring

Gelieve als volgt te citeren:

Blondeel, H., Vangansbeke, P. (2016). Biodiversiteit, recreatie en biomassaproductie in Vlaamse bossen: hand in hand of neus aan neus?. Bosrevue 55b, p1-8

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 55b

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels