Updates
Bosrevue

Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen

Onder invloed van de stijgende concentraties aan CO2
en andere broeikasgassen beginnen klimaatpatronen wereldwijd
te veranderen. Men verwacht hiervan ook gevolgen op de
biodiversiteit en op het vermogen van ecosystemen voor het
leveren van diensten aan de maatschappij. Het INBO heeft
een literatuurstudie uitgevoerd om de potentiële invloed van
klimaatverandering op bos en natuur in Vlaanderen in kaart te
brengen. In dit artikel schetsen we een beeld van de effecten
voor bossen.
De in deze studie verzamelde informatie vormde de basis
voor de uitwerking van specifieke adaptatiescenario’s door
Demey et al. (2015). In die parallelstudie wordt aangegeven
hoe een aangepast beheer kan inspelen op de te verwachten
klimaateffecten.

Gelieve als volgt te citeren:

Van der Aa, B., Vriens, L., Roskams, P., (2016). Effecten van klimaatverandering op bossen in Vlaanderen. Bosrevue 55a, p9-12

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 55a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels